ثبت نکاح

ثبت نکاح

 

ثبت نکاح

ثبت نکاح , نکاح یا همان ازدواج یکی از مهمترین رویدادهای هر شخص در زندگی هر می تواند باشد.این رویداد مهم و آثار مهمی که پس از آن بر عقد وضع می شود جدای از اینکه برای طرفین عقددارای ارزش و اعتبار است برای حاکمیت نیز دارای ارزش و اعتبار است از این رو ثبت کردن نکاح در قوانین به صورت جدی مد نظر قرار گرفته است.

ثبت کردن نکاح آثار حقوقی مهمی دارد و عدم ثبت نکاح می تواند آثاری سوء نسبت به هر یک از طرفین عقدداشته باشد و از این رو است که ثبت نکاح ارزش و اعتبار خود را نشان می دهد.

ثبت نکاح عبارت است از رسمی نمودن عقد ازدواج که به وسیله سر دفتران ازدواج و به طرق مختلف امکان پذیر می باشد بدین شرح:

۱- ثبت کردن نکاح دائم

۲- ثبت کردن نکاح موقت

ثبت کردن نکاح طبق مقررات قانونی الزامی است چرا که هدف از آن حفظ کیان خانواده می باشد  و مطابق قانون سابق هرگاه زوج واقعه نکاح را در دفاتر رسمی ازدواج  به ثبت نرساند به مجازات حبس تعزیری تایک سال محکوم می شود که در واقع عنصر مادی جرم عدم ثبت نکاح امتناع از به ثبت رساندن واقعه نکاح به صورتترک فعل می باشد که مطابق قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات نسخ گردیده است. فلذا مطابق با قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ هرگاه زوج واقعه نکاح را در دفاتر رسمی ازدواج به ثبتنرساند ضمن الزام به ثبت واقعه نکاح به پرداخت جزای نقدی درجه ۵ «بیش از ۸ میلیون تومان الی هیجدهمیلیون تومان» و یا حبس تعزیری درجه ۷ «حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه» محکوم خواهد شد. این درحالی است که :

اولاً ـ  ثبت کردن نکاح فقط مربوط به نکاح دائم است.

ثانیاً ـ  ثبت کردن نکاح موقت در مواردی الزامی است که شامل :

  •  باردار شدن زوجه:  چنانچه ضمن عقد موقت زوجه از زوج باردار گردد با عنایت به آثار حقوقی آن این عقد می بایست به ثبت برسد.
  •  توافق طرفین: چنانچه طرفین بنا به دلائلی توافق به ثبت نکاح موقت داشته باشند می بایست عقد نکاح به ثبت برسد.
  • شرط ضمن عقد چنانچه یکی از شروط ضمن عقد نکاح موقت به ثبت رسیدن آن باشد می بایست مطابق با توافق طرفینبه ثبت برسد.

ثالثاً  ـ  جرم عدم اقدام به ثبت نکاح زمانی تحقق خواهد یافت که ازدواج مشروع و قانونی و نیز قابلیت ثبت در دفاتر ازدواج را داشته باشد.

رابعاً ـ  جدای از ثبت دائم فسخ و انفساخ عقد نکاح، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح نیز می بایست به ثبت برسد.

خامساً ـ  جرم عدم ثبت نکاح از جمله جرایم تعزیری محسوب شده است فلذا مشمول مرور زمان خواهد شد.

سادساً ـ  عدم ثبت نکاح از جرایم مستمر محسوب می شود و تا زمانی که به ثبت نرسد جرم عدم ثبت استمرار دارد و همچنین همه دادگاه هایی که جرم در قلمرو آنها استمرا یافته صالح به رسیدگی می باشد و نیزدر این خصوص تقدم با دادگاهی است که زودتر شروع به رسیدگی نموده است.

تاسعاً ـ  ثبت نکاح شخصی که دارای اعتیاد است و یا بر بیماری که از سوی وزارت بهداشت اعلام گردیده استدلالت نماید، در صورت اطلاع طرفین ثبت نکاح بلامانع است.

دادخواست الزام به ثبت نکاح

اینکه اگر زوج به قصد فرار از مسئولیتهای قانونی بخصوص  زمانی که در مقام  تجدید فراش برآمده و قبل از اخذ مجوز قضا ئی اقدام به عقد نکاح دائم دیگر نموده از ثبت رسمی نکاح استنکاف نماید زوجه میتواند با تقدیم دادخواست مقتضی  به دادگاه خانواده تقاضای الزام زوج را بنماید …

 

 

دیدگاهتان را بنویسید