جهازیه

جهازیه جهیزیه یا جهاز به دارایی و مالی گفته می‌شود که عروس در هنگام ازدواج به خانه مشترک می‌برد. در حالت کلی جهیزیه می‌تواند شامل پول، جنس یا مِلک باشد. در [...]
بیشتر بدانید جهازیه

نفقه

نفقه بموجب ماده ۱۱۰۷قانون مدنی ایران ، نفقه عبارتست از: همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و [...]
بیشتر بدانید نفقه

مهریه

مهریه مهریه مهر نوعی هدیه، پیشکش، نحله، اعطای بدون عوض و از روی صداقت (صداق) به صورت نقدی با تاکید بر معادل و ویژگی معنوی و فرامادی آن بوده است. برخی منابع [...]
بیشتر بدانید مهریه

ترک انفاق

ترک انفاق (ترک نفقه) اولاً مادۀ ۱۱۰۷ قانون مدنی، نفقه را تعریف کرده است که اشعار میدارد  «نفقه عبارت است از همۀ نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل [...]
بیشتر بدانید ترک انفاق

طلاق

طلاق واژه طلاق از ریشه عربی و به معنی «گشودن گره» و «رها کردن» است و در فقه اسلامی «زائل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص» تعریف می‌شود طلاق به معنی پایان [...]
بیشتر بدانید طلاق

ثبت نکاح

ثبت نکاح ثبت نکاح ثبت نکاح , نکاح یا همان ازدواج یکی از مهمترین رویدادهای هر شخص در زندگی هر می تواند باشد.این رویداد مهم و آثار مهمی که پس از آن بر عقد [...]
بیشتر بدانید ثبت نکاح